≡ Menu

Om Panorama.dk

Hos Panorama.dk kan du lave en byttehandel – på den seriøse måde…

Panorama.dk er en dynamisk Aalborgbaseret salgs- og handelsvirksomhed, der gennem en årrække har specialiseret sig i byttehandler inden for fast ejendom og alle former for liebhaveri over hele landet.

Hos Panorama.dk møder du et professionelt team af hårdtarbejdende medarbejdere, der på en seriøs og resultatorienteret måde forsøger at løse alle salgsopgaver – store som små – hurtigst muligt. Medarbejderne hos Panorama.dk har alle mange års erfaring inden for handel, udvikling, mægling, formidling og ikke mindst ”godt købmandskab”.

Med hjemmesiden www.panorama.dk som det kommercielle omdrejningspunkt og gennem et omfattende netværk af private- og professionelle investorer, liebhavere samt strategiske samarbejdspartnere, er det som udgangspunkt altid muligt at få lavet en byttehandel gennem Panorama.dk.

Ejendomsbranchen har historisk set altid været konservativ i forhold til byttehandler, hvorimod størstedelen af alle handler i f.eks. bilbranchen er baseret på en byttehandel. På samme måde som i bilbranchen kan Panorama.dk tilbyde byttehandel med nuværende ejendom til ”noget andet” – her og nu. En byttehandel gennem Panorama.dk er således ofte et godt alternativ til en traditionel handel i et udfordrende marked:

  • Der er mange byttemuligheder…
    Sommerhuse byttes med investeringsejendomme, ferieboliger i udlandet byttes med byggegrunde i Danmark, biler byttes med både, osv. Kombinationsmulighederne er ubegrænsede…
  • Det går hurtigt…
    Du præsenteres for de første byttemuligheder inden for for ganske få dage. Har vi ikke det, du søger, finder vi det til dig…
  • Dine værdier sikres…
    Ved at bytte f.eks. ejendom med andre aktiver, der passer bedre til ønsker og aktuelle behov, sikres samtidig muligheden for at bevare den langsigtede værdi af nuværende investeringer. Sælges derimod på traditionel vis til ”højstbydende” – i værste fald med tab til følge – mistes for altid muligheden for at genvinde det tabte ved fremtidige værdistigninger i markedet.

Panorama.dk kan i de fleste tilfælde løse opgaven. Enten ved at foreslå en konkret byttehandel med emner fra ”egen portefølje” fra koncernforbundne selskaber, eller ved at formidle en byttehandel med en ekstern sælger fra det landsdækkende ”netværk”, mod betaling af et fair honorar.

Det også muligt at lave en aftale med Panorama.dk, og dermed få sine emner præsenteret på hjemmesiden www.panorama.dk. En sådan aftale kræver dog at sælger er afklaret i forhold til hvad, der vil byttes med – og i hvilket prisniveau.