≡ Menu

Projektejendom, Aalborg City

POSTMESTERVEJ 10 - 9000 AALBORG

Bygningen, som har været anvendt til lager, er opvarmet og har en højde til loftet på ca. 6 m. Bygningen er indrettet med 2 lagerafdelinger med separat administrations- og velfærdsafsnit. Det er således muligt at udleje til 2 selvstændige lejere.

Ind- og udkørsel til ejendommen sker via Forchhammersvej og Postmestervej. Grunden, hvorpå bygningen er beliggende, er befæstet og indhegnet. På naboarealerne er der opført et stort antal andelsboliger og institutionslignende byggeri.

Ejendommen er særdeles velegnet til projektudvikling og boligbyggeri med den gode placering i Aalborg – nær midtbyen og offentlige transportcentre.

Der er påbegyndt lokalplansarbejde med lokalplan til bolig. Lokalplanen udarbejdes i foråret 2012, således den følger den kommende revision af kommuneplanen.
Det forventes lokalplanen giver mulighed for 80% bebyggelse til bolig.
Det kan være ungdoms- eller ældrevenlige boliger, udlejningsboliger, rækkehuse eller andet.

Grund areal13245 m2
Bruttoetage areal3745 m2
Bebygget areal3457 m2
Opførelsesår1973 til 2001
Ombygningsår1996

Sagsnummer: 11632

Info & salg: salg@panorama.dk
+45 96 321 321