≡ Menu

Nyt attraktivt boligprojekt i Nordsjælland

KREGMEPARKEN - 3300 FREDERIKSVÆRK

I efteråret 2021 havde Halsnæs Kommune et attraktivt jordareal på 54.950 m² til blandet alment- og privatboligbyggeri i offentligt udbud.

Udviklingsselskabet SVANEN Development A/S – www.as-svanen.dk – og bolig-organisationen Bo-Vita – www.bo-vita.dk – blev i foråret 2022 udpeget som vindere af udbuddet på baggrund af et arkitektforslag, udarbejdet af KHR Archutecture, der var baseret på moderne bebyggelse, blandet arkitektur, bæredygtighed (DGNB), materialitet og god disponering af grunden.

Arkitektforslagets skitse- og konceptform er under færdigudvikling til et færdigt projekt med boligernes endelige udformning, indretning, antal mv., hvilket skal danne grundlag for ny lokalplan for området, som forventes godkendt ultimo 2023.

Den nye lokalplan forventes at give mulighed for at opføre i alt 190 boliger på arealet, heraf 89 private boliger (ca. 8.000 m²) i varierende størrelser fra 65 – 114 m² samt et fælleshus til beboerne, og 90 almene boliger (ca. 8.500 m²) i varierende størrelser og udformning. Foreløbigt projektmateriale kan rekvireres.

Der forventes byggestart primo 2024, når der foreligger ny godkendt ny lokalplan. Boligerne forventes at være klar til indflytning efteråret 2025.

Det endelige tegningsmateriale, materialeliste mv. er pt. under udarbejdelse, men generelt kan det oplyses, at boligerne opføres i samme gode kvalitet, som kendetegner SVANEN Developments øvrige byggeprojekter. Der kan henvises til referenceprojekter.

”Kregmeparken” ligger i Kregme i den sydlige del af Frederiksværk, der hører under Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden.

Kommunen oplever for tiden stor tilflytning, hvorved markedet for udlejning af boliger i området er særdeles attraktivt. En stor del af kommunens indbyggere arbejder udenfor kommunegrænsen, dvs. Hillerød, Frederikssund eller København, og netop i den forbindelse har Kregme en yderst interessant beliggenhed på den ”rigtige” side af Frederiksværk i forhold transport.

Den sydlige del af Kregme har de seneste år udviklet sig til et populært boligområde for såvel de lokale som for tilflyttere. Dette skyldes ikke mindst byens naturskønne beliggenhed mellem Arresø og Roskilde Fjord, den korte afstand til strand og skov, og Frederiksværk med de mange gode indkøbsmuligheder, caféer og restauranter, rigt kulturliv samt et utal af sports- og fritidsaktiviteter.

Der er nem adgang til den offentlige transport med busforbindelser til Frederiksværk, og togforbindelser fra den lokale togstation til f.eks. Hillerød og København.

Den private trafik har også gode betingelser med få minutters kørsel til Frederiksværk, under 20 minutter til Hillerød, 35 minutter til Lyngby og små 45 minutter i bil til Københavns centrum.

Fra Kregmeparken er der gå- og cykelafstand til byens skole, daginstitutionen Børnehuset (vuggestue og børnehave) og dagligvarebutikkerne REMA 1000 og Netto, samt det kommende lægehus, der snart forventes opført som nabo til Børnehuset.

Boligareal8.000 m2
Lejligheder28 (65 -75 m2)
Rækkehuse61 (65 - 114 m2)
Fælleshus1 (100 m2)
Est. lejeindtægtkr. 12.212.170
Est. afkast af investeret kapital4,69%

Pris: kr. 230.400.000

Sagsnummer: K12278

Info & salg: salg@panorama.dk
+45 96 321 321