≡ Menu

Lager- og produktionsejendom i Løsning

FÆLLEDVEJ 70 - 8723 LØSNING

Fabriks-, lager- og produktionsejendom, beliggende i Løsning mellem Horsens og Vejle. Ejendommen, der ligger i landzone, er opført i 1990 i røde mursten og med eternittag. Oprindelig er ejendommen benyttet til hønseproduktion, men den blev i 2006 ombygget til produktionsejendom til trævareproduktion med malerkabine og lakkabine. Udenomsarealer er primært stabilgrus og græs.

Bygning 1
Administrationsbygning, opført 1990. Bebygget areal og erhvervsareal 133 m². Bygningen er indrettet med 1 kontorlokale, personaleopholdsrum med tekøkken og toiletrum.

Bygning 2
Produktionsbygning, opført 1990. Bebygget areal og erhvervsareal 2.007 m². Stor produktionshal med aluporte og døre i begge gavlender. Udsugningsanlæg er delvist intakt, opvarmning sker med kalorifere, der sidder monteret i loftet.

Bygning 3
Koldt lager, opført 1990. Bebygget areal og erhvervsareal 744 m². Bygningen er i dårlig stand.
Tinglyst grundareal 15.250 m², heraf vej 0 m².
De oplyste arealer er i henhold til BBR-oplysninger.

Bygning 1 - administration133 m2
Bygning 2 - produktion2.007 m2
Bygning 3 - koldt lager744 m2
Grundareal15.250 m2
Opført/ombygget1990/2006

Pris: kr. 4.995.000

Sagsnummer: K11944

Info & salg: salg@panorama.dk
+45 96 321 321

Sælger er interesseret i at bytte med:

  • Feriebolig i udlandet – gerne Tyrkiet
  • Sommerhus eller feriebolig i Danmark
  • Boligudlejningsejendom i Jylland
  • Andet
  • Prisniveau efter nærmere aftale