≡ Menu

Lager og logistikejendom, City Syd, Aalborg

NIBEVEJ 24, CITY SYD, 9000 AALBORG

Lager/logistikejendom som p.t. er udlejet til Direkt Blomster A/S, men som bliver ledig til købers disposition efter aftale. Ejendommen er bestående af 3 sammenhængende bygningskroppe, som er opført med ydervægge i metalplader/træbeklædning. Tagkonstruktionerne er opført dels med traditionel sadeltagskonstruktion dels med tagkonstruktion med ensidig hældning, som er tækket med tagpap og fibercementplader. De 2 lagerbygninger har støbte gulve og er delvist isolerede og er blandt andet indrettet med 5 køle-/fryserum i varierende størrelse samt 1 tørrerum. Adgang til lagerafsnittet sker via 2 aluhejseporte med cirka 4 meters frihøjde. Loftshøjden anslås at være 5 – 6 meter, dog enkelte steder ned til ca. 3,5 meter. Kontor- og velfærdsafsnittet i bygning 3 har støbte gulve med vinylbelægning og er indrettet som åbent kontormiljø i stueplan sammen med 2 større kontor-/arkivrum på 1. sal. Endvidere forefindes 3 toiletter, badefaciliteter, 2 teknikrum samt kantine med nyere køkken. Bygningen har termoruder isat trærammer. Bygningen er velegnet til opdeling i mindre enheder.Ejendommen er beliggende særdeles attraktivt umiddelbart overfor indkørsel til Aalborg Storcenter, som hvert år besøges af ca. 6 millioner kunder. Området er under markant positiv udvikling og et stigende antal virksomheder etablerer sig i omegnen af Aalborg City Syd. Afstanden til motorvejstilkørsel i nord- og sydgående retning vurderes at være cirka 2 km.

Udenomsarealerne er udlagt som kombineret tilkørsels- og parkeringsareal som er befæstet med asfalt. En større del af parkeringsarealet er indhegnet med metalhegn og porte. En mindre del af grunden er beplantet med træer, buske m.v.

EjendomstypeLager, logistik og kontor
Bruttoareal1610 m2
EVENTUELT LEJE

Info & salg: salg@panorama.dk
+45 96 321 321