≡ Menu

Fuldt udlejet industriejendom i Grenå

RUGVÆNGET 1 - 8500 GRENÅ

Ejendommen er i dag fuldt udlejet, men indeholder et særdeles stort lejepotentiale, så snart de nuværende lejere flytter eller flyttes, idet man derefter vil kunne omdanne bygningerne til eksempelvis 4 mindre lejemål til brug for virksomheder, der kunne generere en betragtelig højere lejeindtægt til ejendommen.
Ejendommen er opført over en betonsøjlekonstruktion med ydermure i betonsandwichelementer. Den indvendige højde i hallerne er 6,8 meter, og der forefindes traverskran på søjlekonsoller. Gulvet er i støbt glittet beton, og ejendommen fremtræder pæn og velvedligeholdt. 1. salen er indrettet til kontor og vil være anvendelig til kontor og show-room.
Eventuel mulighed for etablering af et ubemandet tankanlæg på ejendommen, da ejendommen er beliggende i stort vækstområde. Der er givet dispensation fra gældende bebyggelsesprocent og rumfang, således der kan tillades en yderligere byggeret på 1.220 m2 i henhold til kommuneplan 2009 4E2 Rugvænget. Der må nu laves butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

Området:
Ejendommen er centralt og synligt beliggende i et veludbygget forretningsområde. Dagligt kører ca. 7.000 biler forbi på hovedindfaldsvejen, Århusvej med JYSK, Jem & Fix, T. Hansen, bilforretninger o.l. som naboer. Ejendommen ligger centralt og er let at finde og nem at køre til. Masser af P-muligheder.

Skitseforslag til nyindretning foreligger, der omfatter følgende:
Bygningen foreslås opdelt i 4 lejemål med størrelser fra 700 m2 og op til 850 m2, alle med indgang fra P-pladsen. På P-pladsen placeres f.eks. en selvbetjeningstank samt kundevognsparkering til centret. Den lave del af bygningen, ud mod Århusvej, er tænkt til personalerum, kundetoiletter, administration samt lager. Lagertilkørsel sker således med et naturligt flow, der generer kunder mindst muligt. På facaden ud mod Århusvej, etableres “portal” over den lave del af bygningen, for på den måde, at gøre blikfanget optimalt. Der etableres store vinduer i gavlene med skiltemarkeringer i H-profiler. Felter med muligheder for bannermontering. Vindfang udføres som indgangsmarkeringer, hvor portalerne drejer sig om kunderne, for at byde “velkommen”.

Opførelsesår1982
Ombygningsår2006
Grundareal9.701 m² - heraf vej 0 m²
Bebygget areal3.180 m²
Erhvervsareal m/ afskrivning3.630 m²
Etageareal i alt3.630 m²
Yderligere byggeret1.220 m²

Info & salg: salg@panorama.dk
+45 96 321 321