≡ Menu

Udlejede erhvervslokaler i Horsens

GODSBANEGADE 3-5, ST. - 8700 HORSENS

Det 629 m2 store erhvervslokale ligger i stueetagen i Rørfabrikken, der er en kombineret erhvervs- og boligbebyggelse opført i 2008. Ejendommen har en central beliggenhed i midtbyen meget tæt til bl.a. banegården og gågaden. Der dispositionsret til 12 parkeringspladser.

Der er tale om en attraktiv investering i et af byens udviklingsområder med en unik beliggenhed tæt på byens handelsgader. Der er kort afstand til banegården og nemt til motorvej E45.

Ejendommen er beliggende i smørhullet af Horsens Kommunes vækstcenter. I området er der gennemført istandsættelse af flere kontor- og beboelsesejendomme. Naboejendommen er istandsat og huser lejere som bl.a. Retten i Horsens, Advodan, Fitness.dk og Sprogcenter Midt. På arealet overfor ligger “campus grunden”, hvor der er konkrete planer omkring opførelse af et universitetsområde med undervisning, boliger og dertil knyttede aktiviteter.

Lejeren, Sprogcenter Midt tilbyder sprogundervisning og har, som anført ovenfor, ligeledes lokaler i nabobebyggelsen, hvor også centraladministrationen er beliggende. På grund af den stigende efterspørgsel på sprogundervisning, har Sprogcenter Midt haft behov for yderligere undervisningslokaler og mødefaciliteter, hvilket netop er indrettet i nærværende erhvervslokaler. Erhvervslokalerne er således indrettet med lydkrav m.v. der overholder kravene herfor.

Areal629 m2
Opført2008
Årlig nettolejekr. 530.967

Sagsnummer: K12009

Info & salg: salg@panorama.dk
+45 96 321 321

Sælger er interesseret i at bytte med:

  • Velbeliggende sommerhus
  • Boligudlejningsejendom
  • Feriebolig udland
  • Andet
  • Prisniveau efter nærmere aftale