≡ Menu

Domicilejendom, Nørresundby

SUNDSHOLMEN 14 - 9400 NØRRESUNDBY

Ejendommen er beliggende i et attraktivt erhvervsområde i Nørresundby tæt på motorvej og med få hundrede meter til motorvejsfrakørsel nr. 21.
Bebyggelsen består af 2 sammenbyggede bygningsenheder. Bygning 1 er opført med facader i betonelementer med frilagte hvide sten og en bærende konstruktion bestående af betonelementfacader og TTS dragere. Imellem TTS dragerne ligger der vaffelplader, og tagdækningen er udført med udvendig isolering og tagpapdækning.
Den anden produktionsbygning er opført med bærende konstruktion i stålspær med tag i ståltrapezplader og facadebeklædning udført med stålpaneler. Begge bygninger har tidligere været anvendt til kølehus og er som følge deraf yderst velisoleret. Bygningerne opvarmes med fjernvarme, i produktionsarealerne med kaloriferer.

I administrationslokalet med facade mod Sundsholmen med nye kontorer og velfærdsfaciliteter i 2 etager. I stueetagen er der bade- og omklædningsfaciliteter, frokoststue samt kontor og mødelokale for værkfører.
På 1. salen forefindes kontorer og mødelokaler, tekøkken m.v. til ledelse, salg og bogholderi. Kontorlokalerne er udført i en god gedigen standard med anvendelse af teglstens vægge i stueetagen og lette skillevægge på 1. sal. Ejendommens facade er med beklædning af sinusplader og vandretliggende vinduesbånd. Der er rytterlys på taget.

De 2 produktionsafsnit er opdelt med det ene afsnit på 2.346 m² og med 5 meters frihøjde under dragerne. På undersiden af loftet er der i produktionsarealet monteret lyddæmpende plader. I en del af produktionsarealet er der monteret traverskran med en kapacitet på 2x 2,5 tons. Der er adgang til 150 m² ældre kontor og velfærdsafsnit. Det andet afsnit er på 1.220 m² med en frihøjde på 7,8 meter til kip og 4,4 meter i siderne. Adgangen til produktionsbygningerne sker dels via vareindlevering, hvor der er to porte ud til læsserampe og dels fra ledhejseport i endegavlen af hallen, der er på 1.220 m²

I en del af produktionsarealet forefindes endvidere de oprindelige bade og omklædningsfaciliteter, der fremstår tidssvarende med klinker på gulve, fliser i bruseniche m.v. Over disse oprindelige personalefaciliteter forefindes der kontorlokaler/ frokoststue. Der er således både kontor og velfærdsfaciliteter i 2 dele af bygningen.

Jf. Himmerlands Elforsyning er ejendommen sikret op til 555 ampere.

Udenomsarealerne består af et asfalteret tilkørsels- og parkeringsareal, dels i forbindelse med læsserampen og dels ned langs bygningens langside og ejendommen bagside er der et asfalteret areal i 5 – 6 meters bredde, og dertil et beplantet areal, hvorved arealet der anslås at kunne udvides til et areal til udvendig oplagring med udstrækning på ca. 12 x 60 meter. På udenomsarealerne forefindes der pt. ikke veldefinerede parkeringsarealer. Parkering sker i forbindelse med læsserampen og på arealer ned langs bygningens langside. Der vil efter at kontorerne er færdigindrettede blive mulighed for parkering i mindre omfang foran ejendommens facade. Bygningen som helhed vurderes at være en multianvendelig industri- og logistikejendom i god kvalitet og med en hensigtsmæssig arealfordeling mellem produktion og administration.

Opførelses år1984
Ombygning2007
Grundareal7.274 m² heraf vej 0 m².
Bebygget areal3.940 m²
Erhvervsareal m/afskrivning4.325 m²
Etageareal i alt4.325 m²

Sagsnummer: 11611

Info & salg: salg@panorama.dk
+45 96 321 321

Sælger er interesseret i at bytte med:

  • Sommerhuse
  • Feriebolig, udland
  • Ejerlejligheder
  • Boligudlejningsejendom
  • Erhvervsejendom
  • Grunde
  • Udviklingsprojekt
  • Andet
  • Prisniveau efter nærmere aftale