≡ Menu

47 ha jagtskov ved Aalborg

47 HA JAGTSKOV MED JAGTHYTTE - NÆR AALBORG

Skoven er særdeles afvekslende og beliggende i meget kuperet terræn, hvilket giver et fantastisk pürsch terræn.
En stor del af området er vindfældet i 2005 og genplantet med eg og bøg. Den øvrige beplantning fordeler sig på høje graner, lærk og bøg, samt yngre løvtræsbeplantninger og enkelte nobilis. En del af området er fredet egekrat med træer af forskellige årgange.
Skoven har en stor bestand af råvildt og er kendt som en god sneppeskov.

Areal47 ha

Info & salg: salg@panorama.dk
+45 96 321 321