≡ Menu

26 rækkehuse i Aarhus

SKOVKVARTERET - GELLERUPPARKEN - AARHUS

Projektudviklingsselskabet ”Skovkvarteret” opfører spændende og utraditionelle rækkehuse i Skovkvarteret på Gudrunsvej i Gellerupparken, der er i øjeblikket er under forandring fra at være et belastet og isoleret boligområde til at blive en ny attraktiv bydel i Aarhus. Omforandringen af Gellerupparken og området omkring Tovesvej i Aarhus betegnes som Danmarkshistoriens mest visionære og ambitiøse helhedsplan for fysisk omdannelse af et stort alment boligområde. Læs mere om den omfattende og visionære helhedsplan for Gellerupparken på www.helhedsplangellerup.dk, og disse links for Gellerup og Tovesvej, Forandringsstrategi og Dispositionsplan

Der opføres i alt 26 utraditionelle og spændende rækkehuse i Skovkvarteret med et samlet areal på ca. 2.800 m2 og hemse på ca. 117 m2. Husene fordeles på 3 blokke med 7 boliger i hver, og 1 blok med 5 boliger. Byggeriet påbegyndes maj 2018 og forventes at stå klar til indflytning juni 2019.

Byggeriet opføres på område med tæt og høj beplantning, der er omfattet fredskovspligt. Området har hidtil fungeret som grøn kile mellem Gudrunsvej og Åby Ringvej. Skovkvarteret ligger op mod det eksisterende villaområde Christianshøj, der grænser op mod Silkeborgvej.

Terrænet er skrånende mod sydøst, hvilket giver mulighed for spændende og utraditionelt byggeri. Bygningskroppene vil blive orienteret nord/syd, hvorved alle boliger vil få vestvendte uderum og østvendte ankomstrum. Bygningerne opføres i to etager med saddeltag og facader af teglsten. Det primære facademateriale vil være tegl i en blanding af lyse og mørke nuancer. Bebyggelsen følger det skrånende terræn med en forskydning ned ad skråningen.

Cykelskure mellem bygningerne er med til at afskærme uderummene mod nord, således at boligbebyggelsen primært orienterer sig mod det grønne beplantningsbælte i syd samt opholdsarealerne imellem husene.

Der er i Lokalplanen stillet krav om at etablere en række parkeringspladser i området, heriblandt 24 parkeringspladser i forbindelse med Skovkvarteret. Strategisk gadeparkering skal i øvrigt medvirke til at skabe mere liv og tryghed i området,

I den sydøstlige del af området etableres et hyggeligt regnvandsbassin til håndtering af regnvand fra lokalplanområdet og fra de omkringliggende veje. Bassinerne designes med mulighed for ophold på skråningerne og indpasses æstetisk og rekreativt til bebyggelsen og det grønne område. Det største bassin etableres som et rekreativt element med permanent vandspejl.

Økonomiberegninger, materialebeskrivelse, skitser og plantegninger mv., kan udleveres efter nærmere aftale ved henvendelse til Benny Bach, Panorama.dk – mail: bb@panorama.dk eller telefon +45 20750744.

Areal (ca.)2.917 m2 - lejebærende areal
Lejeindtægt (anslået)kr. 4.082.400
Driftsomkostninger (anslået)kr. 597.780
Anslået startafkast4,12%

Pris: kr. 86.000.000

Sagsnummer: K12174

Info & salg: salg@panorama.dk
+45 96 321 321